Nyheter  Tirsdag 7. februar 2023

Åsmøte i Tromsø kulturråd 22.03.23

Tromsø kulturråd arrangerer ordinært årsmøte onsdag 22. mars 2023 . Møtet finner sted i Rødbankens bankhjørne kl.18.00-20.00. Medlemslag kan stille med én delegat og én observatør. Assosierte medlemmer kan stille med to observatører. Påmeldingsfristen endres til 10. mars.
Hjertelig velkommen - det blir servert pizzabuffet! Og er laget ikke medlem, så kan dere melde dere inn - se nederst på sida her.

Innmeldingsskjema Tromsø kulturråd

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.