Nyheter  Mandag 5. juli 2021

Innmeldingen er igang

Medlemstegningen har såvidt kommet igang, og her kan du se hvem som har meldt seg inn i Tromsø kulturråd. Lagene har ferie nå, så vi venter mer aktivitet utpå høsten.

Se medlemmene her

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.