Nyheter  Fredag 23. september 2022

Tromsø Arbeiderforenings Mandskor med 150-års jubileumskonsert!

Tromsø Arbeiderforenings Mandskor feirer hele 150 år med stor jubileumskonsert lø. 8. oktober 2022 i Tromsø domkirke. Sør-Tromsøya skolekorps medvirker - les mer på plakaten og billetter kr 200 selges i døra.