Nyheter  Tirsdag 19. november 2019

Søk KOMP innen 15. januar!

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk m.m.

Ny søknadsportal

KOMP blir videreført også i 2020. Søknadsfrist er utvidet til 15. januar, og fletta ny søknadsportal åpner hos Norsk musikkråd 2. desember! Trykk her for mer info og lenke til søknadsskjema.

Eksempler på tiltak som er støttet

Trykk her for liste over tildelinger i vårt område.