Nyheter  Onsdag 9. august 2023

Seminarreferat 2023

Referat fra Munnspillseminar 2023 på Raulandsakademiet

Torsdag 3. august startet årets munnspillseminar på Raulandsakademiet i den vakre fjellbygda Rauland. Noen i styret ankom allerede tidlig på onsdagen for å forberede og klargjøre for seminaret.

Da seminaret startet opp klokken ni torsdag morgen, var atten kursdeltakere samlet – samt våre tre instruktører Yoonseok Lee, Tore Reppe og Sigmund Groven. I tillegg hadde vi også i år med oss vår faste konsertpianist, Ivar Anton Waagaard.

Raulandakademiet viste seg å være et ypperlig sted for seminaret, der både innlosjering, bespisning, fellesrom og grupperom var tilfredsstillende på alle måter. Vi ble også møtt med vennlighet og hjelpsomhet fra betjeningen på akademiet fra første stund.

I år var det styret som stod for arrangementet, og det ble lagt opp etter den malen vi gjennom erfaring har funnet ut at gir deltakerne den beste opplevelsen. Det vil si at vi samles i øvingssalen og øver på det nummeret vi skal presentere som fellesnummer, og i tillegg får deltakerne muligheten til å få enkeltundervisning sammen med en av instruktørene. Ut over det ble det dannet mindre grupper som kunne øve på, og fremføre stykker de selv valgte.

Alle gis enkeltvis anledning til å spille for publikum (deltakerne) i plenum, med Sigmund som sensor og rådgiver, der vi også får anledning til å øve akkompagnert av Ivar Anton på klaver. Detter er svært nyttig da man ellers ofte spille alene, og ikke får den uvante stress-faktoren det er å stå foran et publikum, og i tillegg forholde seg til et annet instrument. Det samme gjelder det å spille flerstemt, som mann naturlig nok heller ikke får trening i når man spiller alene. Det er virkelig et stort læringspotensial i slike samspill.

Torsdagen og fredagen ble fullt ut utnyttet til disse treningene, selvsagt med hovedvekt på fellesnummeret, Bruremarsj fra Seljord, som skulle fremføres som innledende stykke på konserten lørdag. Dette stykket var spesielt valgt fordi det har sin opprinnelse nettopp fra bygdedistriktet Rauland er en del av. I tillegg ble det dannet flere mindre grupper som øvde inn selvvalgte stykker, som også skulle fremføres som en del av konserten.

Om kveldene samlet vi oss i salongen, med sosialt samvær, gitarspill, diktlesning, og ikke å forglemme en ufravikelig tradisjon med sanger både fra Tvedestrand og ei palmeøy i Sydhavet.

Det skal ikke stikkes under en stol, at vi var litt skeptiske til konsertlokalet vi fikk anledning til å benytte, nemlig Årestoga. Ei årestoge (årestue) er opprinnelig et hus på en stor gård der familien var samlet, og hvor det var et ildsted midt på gulvet. Røyken fra ildstedet ble ledet ut gjennom en glugge (ljore) i taket. Gårdsfolket satt da langs veggene rundt ildstedet (åren).

Årestoga på Raulandsakademiet er bygget som et lite konsertlokale med plass til cirka femti gjester, og hvor det er en relativt liten scene. I dette lokalet er det selvsagt ikke noe ildsted, og i ljoren i taket er erstattet av et vindu. Det er ingen andre vinduer eller lysåpninger i lokalet.

Med god fantasi og kreativitet rigget vi lokalet for maksimal plass til gjester, men fordi scenen er såpass liten, ble det for fellesnummeret testet ut å ha solo-munnspillerne på scenen, mens resten av oss skulle stå langs veggene fordelt på hver side av publikum.

Under konserten lørdagen, hvor det kom tett på femti betalende gjester, åpnet vi med bruremarsj fra Seljord rigget som beskrevet ovenfor, og dette fungerte over all forventing, ved at publikum på en måte befant seg midt inne i orkesteret.

Videre i konserten ble det fremført stykker av mindre grupper som hadde øvd inn sine repertoarer i løpet av dagene på seminaret, hvoretter Yoonseok, Tore, Sigmund og Ivar Anton briljerte på mesterlig vis med musikkstykker på høyeste nivå både musikalsk og kunstnerisk. Oppsummert – en fantastisk konsert vi kan være stolte av!

Etter denne flotte opplevelsen, «svevde vi» over i festlokalet, som også var et tradisjonsbygg i grovt tømmer. Her ble vi servert en velsmakende treretters middag, der både taler og musikalske innslag krydret opplevelsen.

Søndagen var viet oppsummering av seminaret. Dagen startet imidlertid med en times gjennomgang av vedlikehold og ettersyn av instrumentet. Georg stod for denne seansen, og ledet oss gjennom både generelt vedlikehold og hvordan man bør behandle instrumentet, og også fallgruber ved å gjøre ting feil. Det er et lite instrument, med desto endra mindre deler, så her er nøyaktighet og stor forsiktighet en viktig huskeregel når vedlikehold, justeringer eller reparasjoner er påkrevet.

Styret sitter igjen med en god følelse etter dette seminaret, og vi håper (og tror) at de øvrige deltakerne også gjør det.

En stor takk til dere alle, også til betjeningen på Raulandsakademiet.

Vel møtt igjen til neste år!

Referent: Helge Quidding

Rauland 1
Rauland 2
Rauland 3
Naeromrade 1
Naeromrade
Arestoga 6
Arestoga 7
Instruktorer
Undervisning 7
Undervisning 6
Undervisning 5
Fremforing 2
Fremforing 1
Undervisning 4
Undervisning 2
Undervisning 1
Sosialt
Sosialt 2
Sosialt 1
Konsert 5
Fellesrom
Fellesrom 2
Konsert 8
Konsert 4
Konsert 3
Konsert1
Arestoga 5
Arestoga 4
Arestoga 3
Arestoga 2
Arestoga 1
Konsert 6
Konsert 2
Konsert 7
Gruppebilde N Mf 1
Gruppebilde N Mf 2