Bli medlem!

Gruppebilde N Mf 1

Tanken om et organisert miljø for utøvere av kromatisk munnspill ble dyrket fram og realisert blant entusiaster på Jæren. NMf ble formelt stiftet i 1987. Opptakten var samlingen av munnspillere fra hele landet under festspillene på Elverum to år i forveien. Siden den gang er det blitt avviklet seminar hvert år på forskjellige steder i landet. Norske munnspillere har dessuten flere ganger markert seg på ulike arrangementer i utlandet.

I NMf teller vi nå i overkant av 100 medlemmer, de fleste fra Norge. Som medlem får du automatisk tilsendt invitasjon til seminaret. Du får også tilgang en liste med navn og adresse til samtlige medlemmer, som er lagt ut på nettsidene. NMf kan være behjelpelig med å formidle ønsker om privatundervisning. Mange medlemmer kombinerer seminaret med sommerferien, og tar med seg kjæreste eller ektefelle og barn til det årlige evenementet. Intensjonen er en inspirerende weekend med mye musikk og sosial trivsel.

For å bli medlem kan du sende en e-post til nmf@musikk.no, eller ta kontakt direkte med en av oss i styret. Oppgi fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer og epost. Når medlemskontingenten, kr 250,-, er innbetalt på vår konto, vil du bli ført inn på medlemslistene og få brukernavn og passord til nettsidene våre. Husk å oppgi navn på innbetalingen, slik at vi vet hvem som har betalt.

Kontonummeret til NMf er:
Jæren Sparebank v/Magne Skinderviken
3290 54 42413