Klepp Folkehøgskule, Rogaland

Rapport fra seminar i 2012 som ble arrangert på Klepp i Rogaland