Nermo Hotell, Øyer i Oppland

Rapport fra seminar i 2014 som ble arrangert i Lillehammer