Svalbard

Rapport fra seminar i 2008 som ble arrangert på Svalbard