Sydspissen hotell, Tromsø

Rapport fra seminar i 2016 som ble arrangert i Tromsø