Institusjonskonserter

Vi, musikkrådet, har fått midler til Institusjonskonserter for 2023. To konserter pr halvår, se skrivet om retningslinjer.