Musikkpolitikk

Fredrikstad musikkråd jobber på mange forskjellige måter for det lokale musikklivet i Fredrikstad Kommune.

Kulturpolitikk

Fredrikstad musikkråd er et betydningsfullt høringsorgan og jobber med påvirkning overfor kommunen i musikkpolitiske saker. Vi deltar på en del av de politiske møtene, blir invitert til å avgi uttalelser i saker som angår musikklivet og prøver å påvirke både politikere og administrasjon etter beste evne.

Østfold musikkråd og Norsk musikkråd

Vi er medlem i Østfold musikkråd, som igjen er tilsluttet Norsk musikkråd. Gjennom dette påvirker vi både lokale, fylkeskommunale og statlige myndigheter for å bedre arbeidsbetingelsene for vårt lokale musikkliv.