Informasjon til medlemmene

Innmelding i Fredrikstad musikkråd

Ved søknad om medlemsskap i Fredrikstad musikkråd er prosessen som følger:
1. Innmelding skjer skriftlig til Fredrikstad musikkråd på mail, postmaster@fredrikstadmusikkrad.no eller pr post, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
2. Søknaden blir behandlet i styret
3. Fredrikstad musikkråd sender ut infobrosjyrer og registreringsskjema
4. Søker returnerer registreringsskjemaet ferdig utfylt til Fredrikstad musikkråd
5. Kontingenten er på kr 500,- pr år pr forening

Skjemaer
Her finner du rapportskjema.

Dirigenter/Instruktører
Her ønsker vi å presentere lister over instruktører og dirigenter man kan kontakte ved behov.Det er mulighet for instruktører/dirigenter selv å sette seg opp på denne lista, hvis man er ledig for oppdrag av kortere eller lengre art.Pianister som kan benyttes som akkompagnatører er også velkommen til å sette seg på lista.Har du interesse for å være instruktør eller ønsker du et oppdrag, ta kontakt med oss.

Informasjonsbrev
Her vil du finne de informasjonsbrevene som er sendt ut fra styret i FMR.

Medlemsmøter
Her vil du finne oversikt over neste medlemsmøte og referat fra gjennomførte medlemsmøter.

Ulike støtteordninger
Det finnes en rekke tilskuddsordninger som er relevante for foreninger under vår paraply. Her har vi samlet noen av de mest aktuelle.

Alle våre medlemsforeninger kan melde seg inn i Frivillighetsregisteret og få mulighet til å få Grasrotandel fra Norsk Tipping.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Tilskuddssøknader:

Under denne linken http://www.musikk.no/ostfold/tilskudd/

vil du kunne finne følgende tilskudd;

- Tilskudd fra Østfold
-Voksenopplæring
- Frifond tilskudd
- MUO
- Moms kompensasjon
- Støtte til kurs - KOMP
- Norsk musikkfond

Søknader til kommunen;

Se link til Kommunens hjemmesider om driftstilskudd, underskuddsgarantier og lignende:

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Kulturogfritid/tilskuddsordninger/tilskuddsordninger/tilskudd-til-kulturvirksomhet/tilskudd-til-kunst--og-kulturtiltak/

Institusjonskonserter
FMRs medlemsforeninger får 1 500 kroner i støtte for å avholde institusjonskonserter på maks 45 minutter (30-45 minutter).Det er 2 konserter pr. halvår.

Merk: Dette gjelder kun de Kommunale Institusjonene.

Skjemaet sendes Fredrikstad musikkråd v/Marita Paulsrud Arntzen

Husk bekreftelse fra Institusjonen.