Akustikk

Akustikkmålinger

Østfold musikkråd har etter bestilling fra Fredrikstad musikkråd utført flere akustikkmålinger av lokaler i Fredrikstad. Rapportene følger Norsk musikkråds retningslinjer for slike rapporter. Rapportene er beskrivende og gir grunnlag for en vurdering av hvilke bruksformål som rommet passer til og potensialet for utbedring av de akustiske forholdene.
Følgende lokalet er målt i januar 2018:
Trosvik Skole, gymsalen (kontrollmåling)

Følgende 10 lokaler er målt i 2015/2016:
Trosvik Skole, gymsalen
Dagningen
Kantina, FRIP
Betania menighetssenter
Sagabakken Skole, aula
Torsnes Skole, tekstilrom
Gressvik Ungdomskkole, kantina
Torp Skole, gymsalen
Kråkerøy menighetssenter
Sangerhuset, 1.etg

I tillegg er tidligere (2012) følgende lokaler målt på oppdrag fra Fredrikstad musikkråd;
Borge Ungdomsskole, gymsal
Røde Kors huset
Sangerhuset, 2.etg
Paviljongen
Kulturskolen, Black box
Hauges Minde
Solheim

Følgende 3 lokaler er målt i 2017:
Manstad Skole
Rød Skole, Kråkerøy
Nøkleby Skole

Følgende 3 lokaler er målt i 2020:

Rekustad Skole

Vestbygda Ungdomsskole

Lisleby Samfunnshus

Rapportene ligger i PDF filer under fanen lokaler.