Om oss

  • Fredrikstad musikkråd ble stiftet 25.01.1994, for å ivareta interessene til sang- og musikklivet i Fredrikstad. Musikkrådet har i dag 61 medlemsforeninger.
  • Fredrikstad musikkråd er en underavdeling av Norsk musikkråd med Østfold musikkråd som mellomliggende organisasjon på fylkesplan.
  • Vår formålsparagraf sier at vi skal være et musikkpolitisk interesseorgan med ansvar for å få tilrettelagt best mulige forhold for utøvelse av musikk i byen.
  • Vi skal tilrettelegge, samordne og utvikle opplæringstiltak i musikk, samt å utvikle det lokale musikklivet i Fredrikstad.