Kommuner bør vurdere innendørs musikkøvelser

Kommuner bør vurdere innendørs musikkøvelser. Sosial kontakt må fortsatt begrenses, men kommuner kan åpne for innendørs musikkøvelser når situasjonen tillater det.

https://www.musikk.no/nmr/nyhe...