Kartlegging

Kartleggingsundersøkelse

Fredrikstad musikkråd har høsten 2014 foretatt en kartleggingsundersøkelse for våre foreninger.

Rapportene ligger under fanen lokaler.