Handlingsplan

Fredrikstad musikkråds handlingsplan

• FMR skal være samlende for musikklivet i Fredrikstad

• FMR skal være et serviceorgan for medlemmene

• FMR skal synliggjøre det frivillige musikklivet i Fredrikstad for politkere og befolkning

• FMR skal bidra til utvikling av musikktilbud for foreninger i Fredrikstad med spesiell vekt på barn og unge.

Fredrikstad musikkråd skal være bindeleddet mellom kommune og medlemsforening.