Presentasjon av Fredrikstad musikkråd

Historikk

Sommeren 1993 ble det nedsatt et utvalg bestående av to medlemmer fra hver kommunedel (Fredrikstad, Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy) på grunn av Kommunesammenslåingen til en stor kommune. Dette utvalget fikk da i oppgave å danne nytt sang- og musikkråd og navnet ble da som i dag Fredrikstad musikkråd.

Rådet ble stiftet 25.01.94.

Visjon

Visjonen til Fredrikstad musikkråd (FMR) er at FMR skal bidra til et levende og bærekraftig musikkliv i Fredrikstad.

Hva har vi gjort siden begynnelsen og frem til i dag

• Aktiv jobbing mot politikere

• Situasjonsanalyse og oppfølgingsrapport om sang- og musikklivet

• Initiativ til oppussing av Paviljongen i Kirkeparken

• Institusjonskonserter

• Initiativ til å bedre akustikken i Lisleby Samfunnshus

• Bedt om tiltak for nytt bygg av Kulturhus/Konsertsal. Resultat: Blå Grotte

• Arbeidet for økt kommunalt driftstilskudd til voksne kor og korps

• Faste honorerte oppdrag 17.mai

• Arrangert diverse kurs som for eksempel kurs i konsertarrangering

• Arrangert konserter

• Arbeidet for og fått gjennomslag for økte midler øremerket for rekruttering til skolekorpsene

• Samarbeid med Kulturskolen

• Innspill til Kulturkontoret om støtte til barn og unge med spesielle behov/vansker. Resultat: Sangkoret EKKO

• Informasjonsbrosjyrer

• Holde oversikt over foreningene; øvetider, øvesteder, ledere og dirigenter

• Akustikk målinger av øvingslokaler. 17 lokaler undersøkt

• Sommerkonserter i Paviljongen i Domkirkeparken

• Maratonkonserter under Kulturnatt

• Medlem av 17.maikomiteen i byen. Arrangerer skoletogene, opptredener og sentrumstoget på 17.mai i samarbeid med Idrettsrådet, Speiderrådet og Kommunen

• Har 60 medlemmer innen kor og korps

• Mottar årlig kommunalt driftstilskudd på kr 300 000,-

• Har fast ansatt administrasjonssekretær i 50% stilling.