Styret

Oversikt over styret 2021-2022

Leder: Rino Andreassen, Mobil: 92 40 22 66

Nestleder: Leif Gresholdt, Mobil: 90 14 70 99

Styremedlem: Liv Larsen, Mobil: 91 67 46 87

Styremedlem: Ann - Kristin Smaaskjær Grønstad

Styremedlem: Tore Hovel Hansen, Mobil: 94 27 66 74

1.Varamedlem: Terje Hansen, Mobil: 92 25 90 76

2.Varamedlem: Kari Spæren Sand, Mobil: 47 27 94 96

3.Varamedlem: