Styret i Oslo musikkråd er bredt sammensatt med representanter fra Oslos musikk og kulturliv.

Styreleder (konstituert):

Jacob Falck

Styremedlemmer:

Lene Moløkken

Christina Thingvold

Andreas Fætten

Gro Siri Johansen

Øystein Bø

Varamedlemmer:

Christine Wilhelmsen

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo