Styret i Oslo musikkråd

Styret i Oslo musikkråd er bredt sammensatt av representanter fra Oslos musikk- og kulturliv

 • Default Pattern 1

  Marianne Welle

  Styreleder

 • Default Pattern 5

  Jacob Falck

  Nestleder

 • Default Pattern 5

  Lene Moløkken

  Styremedlem

 • Default Pattern 6

  Christina Thingvold

  Styremedlem

 • Default Pattern 8

  Andreas Fætten

  Styremedlem

 • Default Pattern 5

  Gro Siri Johansen

  Styremedlem

 • Default Pattern 2

  Øystein Bø

  Styremedlem

 • Default Pattern 8

  Christine Wilhelmsen

  Varamedlem