Tilskudd Voksenopplæringsmidler (Opplæringstilskudd)

Voksenopplæringsordningen gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

For å motta tilskudd må du søke gjennom portalen til Musikkens Studieforbund på www.musikkensstudieforbund.no.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen på oslo@musikk.no