Tilskudd Voksenopplæringsmidler (Opplæringstilskudd)

Voksenopplæringsordningen gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

Viktig! Kursadmin skal ikkje brukast etter haustkurs 2020 er avslutta. Det er viktig at sluttdatoen for haustkurset er ein dato i 2020! Kurs for 2021 skal registrerast i ny portal på musikkensstudieforbund.no. Denne portalen er forsinka og skal vere klar til bruk i første halvdel av januar 2021. Fristen for å registrere kurs er sjølvsagt også utsett!

For å motta tilskudd må du søke gjennom portalen til Musikkens Studieforbund.

Fyll ut dette skjemaet så tar vi kontakt med deg og du får videre veiledning:

Kontaktskjema som fylles ut før man kan søke om VO-midler

Frister

For å kunne få tilskudd må søknad sendes Oslo musikkråd innen søknadsfristen som er 8. januar for øvelser i vårsemesteret, og 1. juli for øvelser i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter. Så snart et kurs er ferdig for semesteret, og senest 1.juli for vårsemesteret og 8.januar for høstsemesteret, så må kurset ferdigstilles og avsluttes i KursAdmin.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen på oslo(@)musikk.no.

OPPDATERING – rapportering i unntakstilstand høst


Etter nok eit spesielt halvår er tida snart inne for å registrere ferdig kurs i KursAdmin. Mange veit allereie no at dei er ferdige med øvingane for i år, og er allereie klare – dess tidlegare, dess betre!

Men – Vårkurs 2021 skal ikkje førast i KursAdmin!

Vårkurs 2021 skal nemleg førast i den nye tilskotsportalen som har vore under utvikling lenge, og er ute for testing i utvalde testfylke akkurat no. Vi beklager sterkt til dei som allereie har brukt tid på å registrere vårkurs i KursAdmin, men heldigvis gjeld det ikkje mange.Vi i Oslo musikkråd skal bistå med hjelp til føring av kurs i det nye systemet, som skal vere betydeleg enklare for brukar enn KursAdmin. Musikkens Studieforbund har sagt at det vil vere tilgjengeleg for dykk å registrere kurs i løpet av veke 50.

Så inntil vidare - begynn å avslutte prosessen med haustkursa! Kort sagt gjeld det same som for vårkursa i år, men Musikkens Studieforbund har laga ei rettleiing på korleis ein skal rapportere haustkursa her: https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/nedstenging-høst

Fristen for rapportering av haustkurs er utsatt til 8. januar 2021.