Tilskudd til kor, -korps og -orkester (KKO)

Informasjon om Oslo kommunes tilskudd til kor, -korps, -orkestre (KKO) finner du HER

Organiserte lag søker gjennom sine forbund.

Uorganiserte lag søker direkte til Oslo musikkråd innen 1. mars, kl. 1300.

Fristen er ute.