Musikklokaler i Oslo

På jakt etter øvingslokale eller et kult konsertlokale? Eller trenger du bare tips til hvordan du finner fram til en riktig pris på spillestedet?
Nedenfor har vi samlet oversikter over musikklokaler i Oslo.

Klikk på + for å lese mer om de ulike oversiktene

Oslo musikkråds kartlegging

Oslo musikkråd kartlegger hele Oslo i perioden 2023-2027. Dette er et samarbeid med Kulturalliansen, som kartlegger hele landets kulturlokaler. Kartleggingen viser lokaler som brukes av kulturlivet.

Vi har foreløpig kartlagt Sagene og St. Hanshaugen og fortsetter med resten av byen.

Her finner du kartleggingen:
Kulturlokaler i Oslo

Meråpen skole

Visste du at alle frivillige lag og foreninger har rett til å leie skolelokaler til selvkost (gratis for barn og unge)? Se mer hos Oslo kommunes informasjonsside. Husk å søke innen 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret. Priser ligger her.

Broadcast Oslo

og Broadcast har sannsynligvis den største oversikten over konserter i Oslo.

https://www.broadcast.events/

Noregs ungdomslag

Noregs Ungdomslag har en landsdekkende oversikt over organisasjonseide kulturbygg,

https://storymaps.arcgis.com/s...

Tips og triks!

Kan man forhandle på pris med konsertlokaler?

Ja!

  • Vi oppgir ikke priser i våre oversikter, fordi priser avhenger av flere faktorer, og kan være forskjellige avhengig av hvem som leier.
  • Forhandling, forhandling, forhandling! Husk at det er lov å forhandle om pris. Et frivillig korps kan ofte få bedre leiebetingelser enn et profesjonelt orkester, og det er mange steder som tilbyr bedre priser til eksempelvis frivilligheten, sosiale tiltak, barn og unge etc. Husk også at dere som arrangør ofte bidrar til inntjening i form av mersalg for spillestedet, dersom de har servering.
  • Alltid spør flere, og sammenlign priser!
Vi slipper ikke til på skolen!

Huff da – selv om skolen skal være "lokalt kulturhus", så er det desverre ikke alltid dette fungerer slik i praksis.

Vi i Oslo musikkråd jobber fortløpende med dette – støter du på utfordringer så vil vi gjerne vite det, kontakt oss på oslo@musikk.no. Da kan vi også tipse dere om andre alternativer og eventuelt bistå med dialog med skolen.

Hva sier loven om lokaler?
  • Oslo kommune har en egen forskrift som skal sikre at alle frivillige organisasjoner har tilgang på kommunale lokaler. Forskriften skiller mellom de som har rett til lån gratis, og de som har rett til lån mot selvkost. Se forskriften for mer informasjon om dette.
  • Voksenopplæringsloven sier også at «undervisningslokaler skal etter søknad stills vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter loven». Oversatt til ikke-juss betyr dette at et kor skal få øve gratis på skolen 😊 Kravet er at man må være med i et studieforbund, eks. Musikkens studieforbund, som blant annet Sangerforeningen og Korforbundet er tilknyttet..
Hvordan finner jeg øvingslokaler?
  • Å finne øvingslokaler til kor, korps og band for langvarig bruk er noe av det mest utfordrende. Den beste muligheten er å øve på skoler, som etter både forskrift og voksenopplæringsloven skal tilby utlån vederlagsfritt. Dessverre er vår erfaring at mange skoler likevel ikke tilbyr dette. Det kan være en idé å vise til den nevnte forskriften og voksenopplæringslova. Husk at for å søke etter skolelokaler, må man søke før 1.juni og 1. november, og utlån gjelder for et helt semester.
  • Skolene har en refusjonsordning hvor de kan få dekket merkostnader (til vaktmester/tilsynsvakt) ved utlån, slik at utlån ikke koster skolen noe mer.
  • I Oslo har vi god erfaring med lån av lokaler på Majorstuen skole, Marienlyst skole, Tåsen skole, Frydenberg skole, Ruseløkka skole, Voldsløkka skole og kulturstasjon.