Musikklokaler i Oslo

Viktig informasjon og ansvarsfraskrivelse
Denne oversikten over kulturlokaler i Oslo er et resultat av en kartlegging gjort i regi av Kulturalliansen. Oversikten inneholder pr. desember 2023 kun Sagene bydel, og vil suppleres med flere bydeler så fort kartleggingen kompletteres. Det er viktig å merke seg følgende.

  • Kartleggingen er ikke uttømmende. Den inneholder kun lokaler som benyttes av det frie, organiserte kulturlivet. Lokaler for utelukkende profesjonell aktivitet er ikke med
  • Kartleggingen inneholder både lokaler som driver med utleie til frivillighet, og lokaler som ikke driver med utleie. Dersom man bruker listen for å finne fram til egnede lokaler til leie, må man sjekke om stedet leies ut til frivillighet selv.
  • Lokalenes utstyr, funksjoner, etterklangstid og andre egenskaper er kartlagt på en forenklet måte. Oslo musikkråd tar ikke ansvar for at opplysningene er helt korrekte eller oppdaterte.

Finne et egnet lokale til musikk
Det er gjort beregninger av lokalenes egnethet for musikk, basert på kvalitetskriterier i akustikkstandarden NS-ISO 23591. Denne standarden stiller krav til etterklangstid, bakgrunnsstøy, romdimensjoner, volum og mange andre parametre. Vi har gjort forenklede beregninger som antyder om rommene er egnet til mellomstore og store ensembler innenfor kategoriene lydsvak og lydsterk musikk. Disse beregningene er kun basert på romvolum, areal og etterklangstid. Det kan forekomme at lokaler i listen som er egnet, ikke er oppført som egnet, og motsatt. Dette kan skyldes unøyaktigheter i målinger eller andre usikkerheter i beregningene. Beregningene er ment som veiledende.