Styret i Oslo musikkråd

Styret i Oslo musikkråd er bredt sammensatt av representanter fra Oslos musikk- og kulturliv.

 • Kjell Erik Eide

  Kjell Erik Eide

  Styreleder

 • Gudrun Goffeng 2

  Gudrun Aagaard Goffeng

  Nestleder

 • Milad Gholemi

  Milad Gholami

  Styremedlem

 • Magnus Tveten

  Magnus Tveten

  Styremedlem

 • Default Pattern 7

  Sigrun Bock

  Styremedlem

 • Default Pattern 2

  Bodil Reinhardsen

  Styremedlem

 • Default Pattern 10

  Christine Wilhelmsen

  Varamedlem

 • Cecilie Norenberg

  Cecilie Norenberg

  Varamedlem