Styret i Oslo musikkråd

Styret i Oslo musikkråd er bredt sammensatt av representanter fra Oslos musikk- og kulturliv.

 • Øystein Bø 2019

  Øystein Bø

  Styreleder

 • Gudrun Goffeng 2

  Gudrun Aagaard Goffeng

  Nestleder

 • Andreas Fætten 2019

  Andreas Fætten

  Styremedlem

 • Default Pattern 6

  Gro Siri Johansen

  Styremedlem

 • Default Pattern 9

  Magnus Tveten

  Styremedlem

 • Default Pattern 8

  Bodil Reinhardsen

  Styremedlem

 • Default Pattern 7

  Christine Wilhelmsen

  Varamedlem