Styret i Oslo musikkråd

Styret i Oslo musikkråd er bredt sammensatt av representanter fra Oslos musikk- og kulturliv.

 • Default Pattern 7

  Per Erling Løkken

  Styreleder

 • Gudrun Goffeng 2

  Gudrun Aagaard Goffeng

  Nestleder

 • Default Pattern 9

  Asha Abdullahi

  Styremedlem

 • Default Pattern 7

  Lise Østby

  Styremedlem

 • Default Pattern 3

  Solveig Riiser

  Styremedlem

 • Default Pattern 1

  Stine Granly

  Styremedlem

 • Default Pattern 6

  Camilla Lilleøen Nordang

  Varamedlem

 • Default Pattern 5

  Cecilie Norenberg

  Varamedlem