Strategi- og handlingsplan for Oslo musikkråd 2020-2022KOPI Revidert strategi og handlingsplan OMR endringer etter styremote mars
Side 2 revidert strategi og handlingsplan
Side 3 revidert strategi og handlingsplan
Side 4 revidert strategi og handlingsplan