Oppstartsstøtte for barne- og ungdomskor

Kravet for å få oppstartsstøtte er at dere er et barne- og ungdomskor som defineres av en medlemsmasse der minimum 2/3-deler er under 26 år.
Du kan søke om oppstartsstøtte ved å fylle ut dette søknadsskjemaet.

Per i dag er satsane for oppstsartstøtte for kor kr 14000 og for korps og orkester kr 21000.