Oppstartsstøtte

Du kan søke om oppstartsstøtte ved å fylle ut dette søknadsskjemaet.

Per i dag er satsane for oppstsartstøtte for kor kr 14000 og for korps og orkester kr 21000.