Tilskudd

Her finner du info om de ulike støtteordningene tilknyttet Oslo musikkråd.

Oslo musikkråd har høsten 2020 fått ansvar for å dele ut 3 millioner i stimuleringsmidler til Oslos frivillige musikkliv. Informasjon om denne ordningen finner du HER.

Ordinære tilskuddsordninger:
Voksenopplæringsordningen (VO) gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her.

Oslo kommunes driftsstøtte til kor, korps og orkestre (KKO) søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo Musikkråd.

Konsertstøtte Voksenopplæringsmidler Tilskudd kor, -korps og -orkester (KKO) Stimuleringsmidler fra Oslo kommunes krisepakke til det frivillige musikklivet Oppstartsstøtte