Tilskudd

Her finner du info om de ulike støtteordningene tilknyttet Oslo musikkråd.

Ordinære tilskuddsordninger:
Opplæringstilskudd (tidligere kalt Voksenopplæringsmidler) gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

Oslo kommunes støtteordning for konserter i frivillig og ideell regi i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her.

Oslo kommunes driftsstøtte til kor, korps og orkestre (KKO) søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo Musikkråd.

Konsertstøtte Oppstartsstøtte for barne- og ungdomskor, korps og orkester Opplæringstilskudd (Voksenopplæringsmidler) Tilskudd kor, -korps og -orkester (KKO)