Tilskudd

Her finner du info om de ulike støtteordningene tilknyttet Oslo musikkråd.

Ordinære tilskuddsordninger:
Opplæringstilskudd (tidligere kalt Voksenopplæringsmidler) gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her.

Oslo kommunes driftsstøtte til kor, korps og orkestre (KKO) søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo Musikkråd.

Høsten 2020 delte Oslo musikkråd ut Stimuleringsmidler fra Oslo kommunes krisepakke til det frivillige musikklivet. Rapportskjema finn du på knappen under her.

Stimuleringsmidler Konsertstøtte Oppstartsstøtte Opplæringstilskudd (Voksenopplæringsmidler) Tilskudd kor, -korps og -orkester (KKO)