Tilskudd

Her finner du info om de ulike støtteordningene tilknyttet Oslo musikkråd.

Voksenopplæringsordningen (VO) gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her.

Oslo kommunes driftsstøtte til kor, korps og orkestre (KKO) søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo Musikkråd.

Konsertstøtte Voksenopplæringsmidler Tilskudd kor, -korps og -orkester (KKO)