Her finner du info om de ulike støtteordningene tilknyttet Oslo Musikkråd

Voksenopplæringsmidler
Voksenopplæringsordningen gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund. Søknadsinformasjon finner du HER

Konsertstøtte
Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte HER.

Driftstøtte for skolekor, -korps og -orkester
Oslo kommunes driftsstøtte til skolekor, korps og orkestre søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo Musikkråd. Søknadsinformasjon finner du HER

 

Andre støtteordninger

KOMP-midlene
Støtteordning for kurs, opplæringssenter og andre kompetansehevende tiltak er administrert av Norsk Musikkråd

MØST Søknadskalender
Musikknettverk Øst-Norge (MØST) har laget en praktisk søknadskalender med tips til en rekke andre støtteordninger.

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo