Konsertstøtte - Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august

Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her (søknadsskjema finner du nederst på denne siden).

Andre støttemuligheter

Trenger du hjelp til å orientere deg i søknadsjungelen, eller har du en søknad du vil noen skal se på før du sender den inn? Oslo musikkråd tilbyr vanlig individuell veiledning etter avtale og avholder også søknadskurs. Per i dag er dette ikke tilgjengelig og vi har ingen planlagte søknadskurs. Vi jobber med å få dette på plass, følg med på hjemmesiden fortløpende.

Trykk på bildet over for å lese om andre støttemuligheter.


Voksenopplæring

Voksenopplæringsordningen gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

For å kunne søke VO-midler må man få en bruker i den elektroniske søkeportalen KursAdmin. Fyll ut dette skjemaet så tar vi kontakt med deg og du får videre veiledning:
 
 

Etter du har fått tilgang kan du søke og rapportere i KursAdmin.

Veiledning til hvordan du bruker kursadmin finner du her.

Frister
For å kunne få tilskudd må søknad sendes Oslo musikkråd innen søknadsfristen som er 1. januar for øvelser i vårsemesteret og 1. juli for øvelser i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter. Så snart et kurs er ferdig for semsteret, og senest 1.juli for vårsemsteret og 1.januar for høstsemesteret, så må kurset ferdigstilles og avsluttes i KursAdmin. 

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen på oslo(@)musikk.no.

 

Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester.Søknadsfrist 1 mars.

Oslo kommunes driftsstøtte til skolekor, korps og orkestre søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo musikkråd innen 1. mars.

Nyhetsbrev

* indicates required
-------------------------------------------

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo