KONSERTSTØTTE
Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her  - Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august

Oslo Kommune har en egen konsertstøtteordning for frivillige lag og foreninger tilhørende i Oslo. Konsertstøtten forvaltes av Oslo musikkråd, og fordeles to ganger årlig. Lag og grupper som utelukkende er basert på frivillig drift vil bli prioritert. Enkeltpersoner kan ikke motta støtte gjennom denne ordningen.

Hvem kan søke støtte?
Frivillige lag og foreninger i Oslo

Hva er kriteriene for å motta støtte?

Søknadssum

Maks tildeling pr søknad er 10 000kr og man kan kun sende inn en søknad pr semester.

Dette er en ordning hvor alle som innfrir kriteriene og som søker og rapporterer i tide, vil motta støtte. Men det er ikke en ordning som er ment å fullfinansiere et tiltak. Så når det budsjetteres og søkes om støtte, så kan det dermed kun søkes om opp til 10 000kr.


Søknadsfrist
For vårsemesteret: 15. januar
For høstsemesteret: 15. august
Søkere vil motta svar innen fire uker.

Les om rapportering i etterkant av konserten her

Spørsmål angående konsertstøtteordningen?
Kontakt Oslo musikkråd: oslo(@)musikk.no

Trenger du hjelp til å sette opp budsjett eller regnskap?
Prøv en av våre maler! Les eksemplene for å få veiledning i hvordan du bruker malen og tips om hva som skal med og ikke.
Malene og eksemplene finner du her


Rapportering for konsertstøtte Oslo kommune

Har du mottatt støtte fra Oslo kommunes konsertstøtte finner du rapporteringsskjema og link til Oslo kommunes logo her.

/share/mime/48/msword.png Rapportskjema
(rapportskjema.doc, 177kB)

Budsjett og regnskap

Trenger du hjelp til å sette opp budsjett og regnskap på riktig måte?

Prøv en av våre maler! Se på eksemplene for å få veiledning i hvordan du bruker malen og tips om hva som skal med og ikke.

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo