Nyheter  Tirsdag 19. mars 2024

Årsmøte i Oslo musikkråd 30. april

I henhold til våre vedtekter, §4.4 kaller vi inn til årsmøte 30. april 2024 kl 18 i Møllergata 39.

Innkalling med påmelding til møtet og sakspapirer vil bli sendt ut 14 dager før, og publisert på våre nettsider. Forslag til saker sendes inn til oslo@musikk.no innen 30. mars 2024.

På årsmøtet vil det velges nytt styre og hele styret er på valg.
Valgkomitéen er i gang med å sette sammen det nye styret. For å sikre et bredt kandidattilfang ønsker valgkomitéen forslag til kandidater fra medlemmene.

Forslag sendes til leder av valgkomitéen, Kari Grete Jacobsen: post@ostnorskjazzsenter.no innen 30.mars 2024.

Medlemmer som årsmøtet har godkjent kan stille på årsmøtet med inntil to representanter med fulle rettigheter (Vedtektene til Oslo musikkråd § 4.1 Representasjon og rettigheter)

Her er utkastet vårt til Strategi og handlingsplan for 2024-2026. Vi vil gjerne ha innspill til planen og det kan sendes til oslo@musikk.no innen 30.mars 2024

Trykk her for påmelding!