Nyheter  Tirsdag 7. mars 2023

Oppdrag som kartlegger av kulturlokaler i Oslo

Oslo Musikkråd skal kartlegge alle kulturlokaler i byen, og søker i den forbindelse etter opptil tre engasjerte mennesker som kan bidra!

IMG 1713

Oslo Musikkråd skal kartlegge alle byens kulturlokaler (skoler, kirker, øvingsrom etc.) Kartleggingsprosjektet starter opp i april med Sagene bydel. Deretter følger de andre bydelene utover 2023-2025. Vi søker i den forbindelse etter opptil tre engasjerte mennesker som kan bidra til kartleggingen gjennom å besøke lokalene og registrere informasjon om dem. Oppdraget kan for eksempel passe til en student, en engasjert pensjonist eller andre kulturinteresserte.

Les mer om kartleggingsprosjektet på Kulturalliansens nettsider.

Kvalifikasjoner

  • Ryddig og strukturert
  • Interesse og engasjement for kultur
  • God kommunikasjonsevne (jobben består i stor grad av å ha kontakt med forskjellige eiere og driftere av kulturlokaler)
  • Erfaring med bruk av kulturlokaler
  • Bred kunnskap om kulturfeltet

Beskrivelse av oppdraget

Varighet fra 1. april 2023 til 1. juni 2023.

Arbeidsomfang: 30-60 timer pr. måned i perioden april-juni 2023.

Oppstart:
1. april

Honorar:
oppdraget honoreres med et engangshonorar.

Jobben består i å kontakte eiere og driftere av kulturlokaler i bydel Sagene, besøke lokalene og registrere informasjon om lokalene. Informasjon om lokalene defineres ved enkel akustikkmåling, utført med måler. Dette skal så registreres i en database. Arbeidet ledes av Oslo Musikkråd. Oppdraget er svært fleksibelt; kartlegger vil selv ha mulighet til å bestemme sin egen arbeidstid, så lenge det ikke er til hinder for framdriften i prosjektet.

Musikkrådet har som intensjon å utvide kartleggingen til å gjelde alle bydeler, og vil sannsynligvis gå i gang med dette fra og med høsten 2023. Det kan da bli mulighet for forlengelse av oppdraget.

Søknadsinformasjon
Send søknad til Oslo musikkråd på oslo@musikk.no.
Søknadsfrist 20. mars 2023.


Spørsmål om oppdraget kan rettes til daglig leder i Oslo Musikkråd Veronica Stokkmo.
veronica.stokkmo@musikk.no.
Tlf. 934 05 316