Nyheter  Fredag 29. mai 2020

Innspill til ny krisepakke til frivilligheten i Oslo

– Vi ber om at dere ser hvor viktig grasrota er og hvor viktig og samlende musikkfrivilligheten er for byen. La oss ikke miste noen på veien!

Daglig leder i Oslo musikkråd, Veronica Seu Stokkmo

Daglig leder i Oslo musikkråd, Veronica Seu Stokkmo på Rådhuset tidligere denne måneden.

Daglig leder i Oslo musikkråd, Veronica Seu Stokkmo, kom med innspill på Kulturetatens innspillsmøte for frivilligheten 29. mai. Les innspillet her:

Det frivillige musikklivet i Oslo er mangfoldig, stort og en viktig del av Oslos identitet. Det er omlag 30 000 voksne og barn som er medlem av et frivillig lag, de synger i kor eller spiller et instument. Dette er over 500 ulike lag hvor halvparten er barne-og ungdomslag. Det som kjennetegner alle disse er at de er drevet av frivillige krefter. Dette er lavterskel arenaer og aktiviteter for grad barn og unge, og for mange er korpset eller koret deres første møte med kulturliv og her skapes framtidige musikere. For voksne en arena og påskudd for å møtes.

I krisepakken som har blitt foreslått kommer det frivillige musikklivet dårlig ut. Kulturdepartementet lanserte 3.april midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer. De åpnet opp for å søke kompensasjon til arrangementer med tap over 25 000,-. I det frivillige musikklivet er det tap fra arrangementer, billettinntekter, dugnader og salg av kaffe og kake på konsert, tombola. Tap som er store for lagene og som for lagene utgjør mye penger, men som ikke overskrider 25 000. Det frivillige musikklivet faller derfor utenfor denne ordningen.

I mars utførte Norsk musikkråd en undersøkelse hvor de ulike lagene svarte på det økonomiske tapet fra nedstenging 12.mars til utgangen av juni. Det estimerte tapet for lagene i Oslo er 45 millioner kroner. Vi jublet da Oslo kommune lanserte at det ville komme en krisepakke rettet mot frivilligheten, men i krisepakken som er skissert nå er det satt av 5,6 millioner til frivilligheten.

Om man deler dette kun opp på alle Oslos 500 musikklag vil hvert lag få 11 200,-. Dette beløpet skal imidlertid dekke mer enn musikklagene, og når ett korps kan tape opp til 500 000,- på dugnadsinntekter sier det seg selv at man ikke kommer seg særlig langt med dette beløpet.

Oslo er en by med stort mangfold og musikklivet gjenspeiler dette mangfoldet. Musikk er viktig for den mentale helsen, viktig for læring hos barn, og ikke minst viktig for tilhørighet. Noen av de som er de største taperne av denne kompensasjonsordningen er barne-og ungdomslagene. Det er omlag 250 barne-og ungdomslag i Oslo som drives av frivillige. Det er mammaen til Truls og pappen til Kari som er ansvarlige for at koret, korpset eller orkesteret skal gå rundt, og med de tapte inntektene så er konsekvensene at tilbudet til barna kan bli borte, blir dyrere eller dårligere.

Konsekvensene av korona vil ikke nødvendigvis synes nå på vårparten, men komme som et slag i trynet på høsten. Barn og unge er flyktige og flere lag må bruke høsten på å rekruttere tilbake medlemmene. Det er også mange som nesten ikke har hatt aktivitet og dermed ikke kan ta kontingent. Tross beskjeden kontingent vil tapet være veldig synlige da instruktører må få honorer og ikke alle lokaler har kunnet avbookes i tide. Den ene kontingenten være avgjørende for om det er mulig å holde kostnadene nede eller tilby gratisplasser til de som har behov for det.

Tapet er ikke enormt for alle, men det som er tapt er enormt viktig. Den ytterste konsekvensen av inntektene som blir tapt er at:

  • Prisen øker, som fører til at flere ikke kan ha råd.
  • Tilbudet må kuttes
  • Lavterskelaktivitet forsvinner
  • En inkluderende by mister muligheten til å være nettopp det, inkluderende og for alle.

Og de det går hardest ut over er de som kanskje har det største behovet.

Når det kommer til hvordan Oslo kommune kan hjelpe, annet enn med økonomi, så er det hakk i plata hos meg. Det er stort behov for tilgang på lokaler!

Vi ber om at dere ser hvor viktig grasrota er og hvor viktig og samlende musikkfrivilligheten er for byen. La oss ikke miste noen på veien!