Nyheter  Torsdag 9. desember 2021

Kan vi øve på Nasjonalgalleriet mens dere tenker?

De siste ukene har Aftenposten meldt at 94 offentlige bygninger i Oslo står tomme. Hvorfor ikke slippe inn det frivillige kulturlivet?

Slipp inn frivilligheten! Hold byggene i live mens de venter på å bli gjenfødt! De tilhører fellesskapet og bør brukes!


Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten 8. desember:https://www.aftenposten.no/men...

Av anleggsrådgiver i Oslo musikkråd, Eirik Kristensen

De siste ukene har Aftenposten meldt at 94 offentlige bygninger i Oslo står tomme. Blant andre lokomotivverkstedet i Middelalderparken og Nasjonalgalleriet. Det er ikke hvilke som helst bygninger. Det er spektakulære bygg med gode rom på sentrale tomter, bygget av og for fellesskapet. Kommunen bør se sin plikt i å utnytte dem. Hvorfor ikke slippe inn det frivillige kulturlivet?

Det er skuffende at vi igjen må lese om at det skorter på midler til renovering og om konseptvalgutredninger som må utføres. Det er en svakhet i forvaltningen av den kommunale eiendomsporteføljen at det ikke finnes rom for å ta byggene midlertidig i bruk. Det tok ikke mer enn et drøyt år før Møller eiendom åpnet gamle Deichman bibliotek for en fotofestival. Det er synd om det må private aktører til for å få fart på sakene.

Samtidig sitter Oslo Brassband og ringer rektorer for å få tak i et øvingsrom. Oslo Brassband er et korps på profesjonelt nivå som representerer Oslo i konkurranser. De arrangerer også Underholdningskampen, en populær musikkonkurranse for skolekorps. De mangler sted å øve, og de er ikke alene. Ung i Kor fikk avslag fra over 80 skoler da de skulle holde kortreff i 2019.

Byens frivillige musikkliv blir henvist til skolene, som skal være «lokale kulturhus». Det finnes en lokal forskrift i Oslo som gir frivilligheten rett til å låne skoler, men forskriften gir ikke skolene plikt til å leie ut. Resultatet er at brassbandet ringer over 50 rektorer som sier nei. De fleste uten begrunnelse.

Samtidig med at dette skjer, står Nasjonalgalleriet tomt.

Det kan kanskje høres sprøtt ut at et korps skal få øve på Nasjonalgalleriet. Men er det det? Slike bygg er laget for å samle mennesker og for å gi og skape kulturopplevelser.

Det vil ta tid å finne ut hva disse byggene skal brukes til på sikt. Så la oss utnytte tiden! Slipp inn frivilligheten! Hold byggene i live mens de venter på å bli gjenfødt! De tilhører fellesskapet og bør brukes!