Nyheter  Onsdag 29. november 2023

Musikkfeltets første møte med den nye byråden

Torsdag 23. november møtte et vidt spenn av kulturaktører opp på Popsenteret for å få et første inntrykk av byens nye byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North. Hun inviterer feltet til å komme med innspill.

Anita Leirvik North

Anita Leirvik North i samtale med Oslo musikkråds styreleder, Kee Eide på Popsenteret.

Anita Leirvik North (H) er byens nye byråd for kultur og næring, og åpnet kvelden med å fortelle om sitt personlige forhold til musikk – fra korps i barndommen via nye impulser fra sitt opphold i Spania til favorittband som Oslos egne Big Bang – mange retninger der altså!

Under spørsmålsrunden løftet flere av tilhørerne fram problemstillinger som langsiktighet i støtte og lokaler, utfordringer knyttet til synlighet for arrangement og ønske om dialog med kommunen.

Leirvik North har så vidt kommet på plass på kontoret og bare så vidt rukket å sette seg inn i det store komplekse feltet, så hun inviterte til videre dialog med aktørene.

På tirsdag inviterer blant annet byrådet til kulturkonferanse på rådhuset.

Oslo musikkråds styreleder, Kee Eide som ledet samtalen konkluderer:

– I sitt første møte med en stor del av byens kulturfelt, var byråd Anita Leirvik North en vennlig og lyttende person. Så kort tid etter utnevnelsen var det ikke de store politiske vyene og visjonene som skulle flagges, men et ønske om kontakt og dialog. Og ikke minst en klar uttalelse om at kultur- og næringsbyråden ønsket å oppnå at alle de forskjellige byrådene forholder seg til kulturfeltets utfordringer, når det blir nødvendig. Et samstemt byråd er i hvert fall en viktig kvalitet for byens kulturliv.

Vi ser fram til samarbeid de neste årene!

Byradpopsenter7
Byradpopsenter1
Byradpopsenter10
Byradpopsenter17
Byradpopsenter5