Nyheter  Tirsdag 26. mai 2020

No kan skulane låne ut til alle typar lag!

Utdanningsetaten informerer om at skulane no får lov å leige ut. Her er dei nye reglane som blei bestemt i går:

Korweekend på Berg Skole 2018

Ung i kor Oslo Korweekend på Berg Skole 2018

Skolene kan låne ut lokaler til organisasjoner og aktører og samtidig ivareta smittevernforsvarlig drift. Det betyr at eksterne brukere eller leietakere kan låne eller leie lokaler på skoler til øvelser, trening, møter m.m.

Utlån skal begrense seg til etter skoletiden og AKS, og bør begrenses til større lokaler som gymsal, flerbrukshall, allrom, musikkrom og personalrom. For å forebygge behov for ytterligere renhold, skal skolen gi tilgang til så få rom som mulig. Lokaler som er innredet og brukes som klasserom på dagtid, bør primært ikke leies ut. Garderober/dusjer skal ikke benyttes. Dette er viktig for å ivareta elever og ansatte på skolen på en best mulig måte, og sikre at skolene ikke får ekstra utfordringer eller kostander knyttet til møblering, fysisk organisering og renhold.

Den ansvarlige leietakeren må:

- ha oversikt over brukere/deltagere, for å lette en eventuell smittesporing
- ikke la syke personer møte
- ivareta god hygiene
- redusere kontakt mellom personer og sikre at alle kan holde nødvendig avstand
- følge til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
- følge bransjeveileder/-standard der det er utarbeidet
- ivareta god håndhygiene og ha med egen håndsprit
- ikke la utstyr stå igjen når lokalene forlates, med mindre lokalet er låst og ikke benyttes av skolen i skoletiden eller AKS
- rengjøre eller desinfisere alle kontaktflater som har vært berørt under aktivitetene, som brytere, dørhåndtak, armaturer, vasker og toaletter, når lokalene forlates. Leietaker må selv stå for renholdet.