Nyheter  Fredag 5. januar 2024

Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

Ekstra tilskudd for økt deltakelse blant barn og unge - kort søknadsfrist: 31. januar!

Orkesterseminar i Oslo med UNOF Oslo

Fra et overskudd av tippemidler har staten avsatt ekstraordinære midler til rekruttering og økt deltakelse i korps og orkester. Midlene formidles via musikkrådene i Norge, og Oslos pott er på snaut 700.000 kroner. Målgruppa er organisasjoner med instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6-19 år).

Midlene kan brukes på for eksempel rekrutteringsaktiviteter, redusere kontingenten, dirigent- og instruksjonskostnader, leie av øvingslokaler, gjennomføre konserter, kurs, seminarer, konkurranser, reise, nødvendig utstyr eller samarbeidsprosjekter.

Målet er å få flere med, øke deltakelse og utvikle musikkaktiviteter, samt skaffe kunnskap om hva som fungerer for å rekruttere bredere.

Det er ikke krav om å skrive en lang søknad eller rapport, men det gjøres en behovsvurdering, så det er nødvendig med noe informasjon om hva midlene skal brukes til. Det gjør du ved å krysse av på et skjema for hvordan midlene skal brukes.

Ordningen er forbeholdt instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6 - 19 år), slik som korps, orkester, spelemannslag, storband og trekkspillorkester.

Oslo musikkråd er opptatt av å beskytte våre medlemsorganisasjoners rolle og ansvar ovenfor sine egne lokallag. Og vi vil fortsette å bygge på den demokratiske strukturen innen musikkorganisasjonene i Oslo. Vi slutter oss helt til kulturminister Lubna Jafferys uttalelse ved kunngjøringen av midlene: "..vi gir organisasjonene mulighet til selv å bestemme hvordan midlene best skal brukes."

Alle lag kan søke disse midlene direkte, men lag tilsluttet instrumentalorganisasjoner med regionledd i Oslo vil derfor få vurdering og prioritering hos sin egen organisasjon. Oslo musikkråd vil deretter beslutte tildeling samlet for hver instrumentalorganisasjon.

Det er satt av totalt 6,5 millioner til ordningen og følgende blir prioritert:

  • Tiltak som forsterker eller supplerer igangsatte satsninger
  • Tiltak som forsterker samarbeid om rekruttering
  • Tiltak som handler om å rekruttere fra nye målgrupper

Søknadsskjema finner du på stotteordninger.no.

Søknadsfristen er 31. januar 2024.

Spørsmål? Kontakt oss på tilskudd@musikk.no eller oslo@musikk.no