Nyheter  Fredag 20. november 2020

Oslo kommunes tilskuddsordninger

Her har vi samla en oversikt over ulike tilskuddsordninger fra Oslo kommune som kan være aktuelle for våre medlemslag.

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak (Søknadsfristen er løpende. Du kan søke om midler til tiltak som gjennomføres i 2020 og 2021.)

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (Frist: 4. desember 2020)

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (Frist: 4. desember 2020)

Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring (Frist: 20. november)

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (Frist: 18. november 2020)

Integrerings– og mangfoldstiltak (Fristen for i år er utløpt)


Tilskudd til fritidsaktiviteter per bydel:

Alna (Fristen er løpende)

Frogner (Frist 15. august)

Gamle Oslo (Frist 1. august)

Nordre Aker (fristen har utløpt for i år)

Østensjø

Driftstilskudd

Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner (Ny frist: 15. april –man søker om tilskudd for påfølgende år)

Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner (Søknadsfrist: 2. november 2020)