Nyheter  Fredag 20. oktober 2023

Oslo-musikken i en ny byrådsplattform?

Bystyret møtes onsdag 25. oktober – får byen et nytt byråd med en ny politisk plattform?

IMG 5237

Ungdomsorkester i full sving på Gamle Munch

På musikkens vegne sendte vi disse innspillene når forhandlingene gikk hett mellom partiene gikk i begynnelsen av oktober. Hele innspillet vi sendte kan du lese nederst i saken, men her er de sentrale punktene:

  • Økt deltakelse i breddekultur skal oppnås ved å sikre og styrke finansieringen av ideelt basert kulturaktivitet - som medlemsbaserte tilskudd til byens kor, korps, band og orkestre.
  • Bredden i byens tilbud av levende musikk skal styrkes ved å prioritere og styrke lavterskel tilskuddsordninger, som konsertstøtten til aktivitet i ideell og frivillig regi.
  • Det skal etableres kunnskap om byens kapasitet for kulturvirksomhet, ved at det bidras til gjennomføring av systematisk kartlegging av dekningsgrad i alle deler av byen - med sikte på å oppnå et mer geografisk balansert tilbud om arealer for kulturaktivitet.
  • Kulturtilbud i AKS: Satsingen på utvidet og gratis AKS-tilbud skal kun gjennomføres på en måte som sikrer at lokalt kultur- og organisasjonsliv integreres i tilbudet, og at eksisterende tilbud i ideelle kulturorganisasjoner ikke fortrenges. Det skal etableres økonomiske løsninger som ivaretar organisasjonenes utgiftsside, samtidig som eventuelt gratisprinsipp kan gjennomføres.
  • Kulturskole: Ved utvikling av økt antall plasser i Oslo kulturskole og i nye kulturstasjoner skal det skje ved økt samarbeid med lokale musikkorganisasjoner, slik at det oppnås samfinansiering av de nye plassene, og integrasjon av kulturskoleelevene i byens ideelle musikkliv.

Hvor mye av dette vil vi kunne se spor av når byrådet møtes på onsdag?