Nyheter  Torsdag 28. september 2023

Oslobudsjettet: Ingen reell økning for kultur

I går kom Oslo kommunes budsjettforslag. Det avtroppende byrådet viser ingen reell økning for kultur i Oslo, og noen steder er det dessverre ikke lagt inn kompensasjon for prisvekst.

Musikkfeltet i Oslo foreslås noe redusert, blant annet ved at både konsertstøtten og tilskudd til ideelle kor, korps og orkestre ikke engang prisjusteres som øvrige rammeavsetninger. Oslo musikkråd gis heller ikke full prisjustering. Det er få nye satsinger i tilskuddsrammene - noen aktører faller ut, mens Cosmopolite og AKKS Oslo er heldigvis foreslått en reell økning.

Det er en trist avskjedshilsen at de store og virkelige mangfoldige aktørene innen byens breddekultur ikke vektlegges i byrådets forslag for 2024.

Det er uforståelig at det i praksis legges opp til en reduksjon.

Det er på dette kulturfeltet i Oslo vi treffer lavterskel, bredde, ideelt engasjement, og framtidens kulturutøvere.

I Kulturetatens saksforberedelse for budsjettet ser vi at det foreslås en betydelig satsing akkurat her, på kultur basert på ideell aktivitet i musikkfeltet. Derfor har det eksisterende byrådets forslag til reduksjon en merkelig kulturpolitisk klang.

Oslo musikkråd har ikke tro på at det er dette forslaget som til slutt blir vedtatt, men forslaget gir et vanskelig utgangspunkt for en lang budsjettprosess.

Les budsjettpresentasjon her:

https://www.oslo.kommune.no/po...

Les selve budsjettforslaget her:

https://oslokommune.framsikt.n...