Nyheter  Torsdag 28. april 2022

Ukrainske barnesanger

På oppfordring fra Glittre asylmotttak har vi laget en liste med velkjente ukrainske barnesanger for barn opp til 10 år, med lenke til lydinnspillinger på YouTube.

Ukrainske barnesanger 2