Nyheter  Fredag 6. mai 2022

Kee Eide er ny styreleiar i Oslo musikkråd

Endeleg kunne vi møtast å ha årsmøte fysisk igjen! Byråd Omar Samy Gamal opna møtet med varme ord om Oslo musikkråd og Kee Eide vart valgt til ny styreleiar for neste periode.

DSCF8106

Det var rundt 20 til stades på årsmøte, breidt representert frå medlemsmassen. Byråd Omar Samy Gamal opna årsmøtet etter vakre fiolintonar frå Jon Darre.

Styret fekk tre nye medlemmar. I tillegg til Kee Eide (foreslått av Østnorsk jazzsenter), vart Milad Gholami (JM Norway) og Sigrun Bock (NMF Øst) valgt inn som nye medlemmar, medan Gudrun Goffeng, Magnus Tveten og Bodil Reinhardsen vart gjenvalgt for ny periode. På varaplassane held Christine Wilhelmsen fram, medan Cecilie Norenberg (Unof Oslo) er nyvald her.

Nederst på denne sida finn du også årsmøteprotokollen for nedlasting

– Dette er musikk i mine ører!

Det sa Omar Samy Gamal om Oslo musikkråds visjon: «Så mange som mulig av Oslos innbyggere skal ta del i byens musikkliv!». Byråden for kultur, idrett og frivillighet, løfta fram at Oslo musikkråd sitt arbeid er heilt i tråd med hans visjon som byråd; å sikre at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur, uavhengig av alder, bustad og økonomi.

Og han løfta fram at inkludering ikkje kan vere eit sideprosjekt, men må ha ein sentral plass i alt vi gjer: – Derfor er jeg så glad for å se at dere har satt dette så sentralt i strategien.

DSCF8082

Gamal takka for eit godt samarbeid med Oslo musikkråd gjennom pandemien:
– Det har vært viktig for å forstå effekten av restriksjoner og kompensasjonsordninger. Og det har vært viktig for å bygge gode løsninger og strukturer for framtida.

– Jeg opplevde at når vi samla aktørene på kulturfeltet så var det mange felles utfordringer å prate om, gode innspill, og mange spennende ideer og samarbeid å bygge videre på.

Ei hjertesak for Oslo musikkråd er tilgangen for lokale for musikklivet i byen. Dette lova byråden å jobbe vidare for:
–Jeg jobber for at kommunens lokaler lettere skal kunne brukes av frivilligheten, fordi vi vet at det er en utfordring. Særlig nå når samfunnet åpner opp etter korona skal vi som kommune gå foran, og være en god tilrettelegger for frivillig sektor og for kulturen ved å stille våre lokaler tilgjengelig.

...og vi i Oslo musikkråd skal følge med!

DSCF8096 2

– Byens største sammenslutning for breddekultur


Kjell Erik Eide (62), oftast kalla Kee Eide, har meir enn 40 års fartstid for kulturfeltet som tilsett i Oslo kommune. I etatar, bydelar, og i sentraladministrasjonen som spesialrådgjevar for til sammen 29 byrådar av alle politiske fargar.

Kvifor stilte du som styreleiar for Oslo musikkråd?
Musikk er så stor del av Oslos identitet, det preger folks liv fra de blir født til de følges i graven, for mange er musikk en del av minnet om de fleste store øyeblikk i livet. Oslo musikkråd favner de store inngangsportalene til kulturlivet for unge, men omfatter også den største delen av byens kreativ næringssektor.

Det ligg eit enormt potensial i det fellesskapet som musikkfeltet og rådet er, meinar Kee:
– Det ville vært for galt å la være å stille opp...!
– Når musikkrådets formål også er å arbeide for at flest mulig skal få oppleve og delta i musikk i Oslo - ja, så favner det også meg. Jeg ser at det er valgt et veldig godt sammensatt styre, med gode folk "fra alle kanter av musikkbyen".

Han gler seg til at vi blir bedre kjent og tar fatt på å utforme handling på Oslo musikkråds nye strategiplan:
– Særlig blir det spennende å se på barrierene for deltakelse, styrke innsatsen for øvingsarenaer og scener for musikk i Oslo, og ikke minst jobbe for musikkfeltets rolle i samfunnsutvikling.

- Det må virkelig sies at det hjelper at musikkrådet har en gira og profesjonell administrasjon. Her er det allerede et trimma lag, med viktig kompetanse for hele musikkfeltet og bransjen. Det gjør at musikkrådet i Oslo har det beste utgangspunktet for å være byens største sammenslutning for breddekultur.

Veronica takkar Øystein Bø for innsatsen som styreleiar dei siste åra.

Veronica takkar Øystein Bø for innsatsen som styreleiar dei siste åra.

Omar talar til årsmøtet
Jon Darre