TILSKUDD FRA ØSTFOLD. Fylkeskommunal kulturstøtte

Østfold musikkråd forvalter tilskudd fra fylkeskommunen til musikkorganisasjonene i fylket. Det er  kun organisasjoner som er medlem i Østfold musikkråd som kan stå som avsender av søknadene og mottaker av støtte. Enkeltlag kan ikke søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd og prosjekttilskudd.

Aktivitetstilskudd

Søknadsfrist 1. februar.

Rapporteringsfrist - så snart tiltaket er avsluttet og senest 1. desember

Prosjekttilskudd

Søknadsfrist 15. oktober for prosjekter kommende år.

Rapporteringsfrist 15. oktober i prosjektåret.

 

 

Voksenopplæring

Voksenopplæringsordningen gir tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund. Kontakt oss for mer info.

FRIFOND-TILSKUDD

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping se www.spillemidlene.no


MUO

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

MOMS-KOMPENSASJON

 Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

Støtte til kurs

Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske feltet


NORSK MUSIKKFOND

Fondets formål er å støtte konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk innen alle genre.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART