Nyheter  Onsdag 6. mai 2020

Korps i Oslo kan bruke skolelokalene

Utdanningsetaten har informert om at korps kan benytte skolelokalene til øvelser slik at korpsene kan forberede seg på 17. mai, innenfor smittevernforsvarlig drift.

"til våre muntre musikanter"

"Til våre muntre musikanter" - statue på st. hanshaugen i Oslo

Utleie til korps skal begrense seg til etter skoletid og AKS, og det skal begrense seg til større lokaler som gymsal, flerbrukshall og eventuelt allrom. Dette skal ivareta korpsenes behov knyttet til smittevern under øvelser og smittehensyn til elever og ansatte på skolen. Korpsøvelser må ikke gi skolene ekstra utfordringer knyttet til møblering, fysisk organisering og renhold. For å forebygge behov for ytterligere renhold på skolen, skal skolen gi tilgang til så få rom som mulig.

For at korpsene skal kunne benytte skoler til øvelser, skal følgende forhold ivaretas av korpset:• Norsk musikkråds veileder "Smittevern for musikkøvelser" skal følges.
• Syke personer skal ikke delta på øvelser.
• Musikanter og ledere skal ivareta god håndhygiene og ha med egen håndsprit.
• Instrumenter og utstyr skal ikke stå igjen etter øvelse, med mindre lokalet er låst og ikke benyttes av skolen i skoletiden eller AKS.
• Alle kontaktflater, som brytere, dørhåndtak, armaturer og vasker som har vært berørt under øvelsen, skal rengjøres eller overflatedesinfiseres når lokalene forlates.

For at korpsene skal få tilgang til lokalene, må hvert enkelt korps kontakte skolen de vil benytte. Skolene er fremdeles stengt for øvrig frivillig aktivitet, og unntaket for korps gjelder foreløpig frem til 17. mai.

Hva med kor?
"Korps kommer til å ha en viktig rolle, spesielt i år", skriver Utdanningsetaten.

Det samme kan sies om kor. Oslo musikkråd har bedt Utdanningsetaten om å vurdere at også kor og andre musikkgrupper kan få tilsvarende mulighet for bruk av lokalene. Vi kommer tilbake med en oppdatering vedrørende dette så snart vi får svar fra Utdanningsetaten.