Nyheter  Onsdag 7. februar 2024

Mange søkere til ny tilskuddsordning for rekruttering i musikklivet

Oslo musikkråd mottok søknader på nesten åtte millioner kroner på den nye nasjonale tilskuddsordningen for økt deltakelse blant barn og unge i korps og orkester.

IMG 5279

Det har vært en betydelig tilstrømning av søknader i forbindelse med den nye nasjonale tilskuddsordningen som tar sikte på å øke deltakelsen blant barn og unge i korps og orkestre. Søknadsfristen var 31. januar, og Oslo musikkråd har mottatt søknader på til sammen 7 855 470 kroner!

Summen vi har fått for tildeling er snaut 700 000.

Søknadene spenner fra ting som åpen øvelse, rekrutteringskonserter på skoler til reiser og kurs. Ordningen er spesifikt rettet mot instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6-19 år). Den kommende utfordringen ligger i å prioritere blant de mange gode søknadene.

Oslo musikkråd er opptatt av å beskytte våre medlemsorganisasjoners rolle og ansvar ovenfor sine egne lokallag. Og vi vil fortsette å bygge på den demokratiske strukturen innen musikkorganisasjonene i Oslo. Vi slutter oss helt til kulturminister Lubna Jafferys uttalelse ved kunngjøringen av midlene: "..vi gir organisasjonene mulighet til selv å bestemme hvordan midlene best skal brukes." Alle lag kan søke disse midlene direkte, men lag tilsluttet instrumentalorganisasjoner med regionledd i Oslo vil derfor få vurdering og prioritering hos sin egen organisasjon. Oslo musikkråd vil deretter beslutte tildeling samlet for hver instrumentalorganisasjon.

Tilskuddsordningen "Rekruttering av barn og unge i korps og orkester" er en ny nasjonal satsning, der Norsk musikkråd har blitt tildelt totalt 6,5 millioner kroner for å fordele over hele landet. Midlene er fordelt til fylkene basert på antall innbyggere i målgruppen.

Les mer om støtteordningen her.