Nyheter  Onsdag 12. januar 2022

Viktig frist 15. januar!

Både rapportering for Konsertstøtte høst 2021, Stimuleringsmidler tildelt høst 2020, søknad for Konsertstøtte Vår 2022 har frist 15. januar!

Konsertstøtte

Stimuleringsmidler fra Oslo kommunes krisepakke til det frivillige musikklivet

Minner også om at mange av dykk har frist for rapportering av OLT desse dagane.