Organisasjon og årsmøter

Her finner du informasjon om årsmøte og dokumenter til nedlastning.

Trøndelag musikkråds medlemsorganisasjoner og lokale musikk/kulturråd - Årsmøte 2019

Årsmøte i Trøndelag musikkråd ble avviklet lørdag 30.mars 2019.


Program:

Kl.12.00 Velkommen til årsmøte Ca Kl. 13.00

Faglig tema: Lokaler for musikkfrivilligheten

*Voksenopplæringsloven (ved Trøndelag musikkråd) *Fylkeskommunen sitt planverk og praksis på området (ved repr. fra Trøndelag fylkeskommune) *Kommunens planverk og praksis på området (ved repr. fra Trondheim Kommune) *Akustikk (ved Trøndelag musikkråd)

kl. 15.00 Årsmøtet og faglig program ferdig, vel hjem!