Organisasjon og årsmøter

Her finner du informasjon om årsmøte og dokumenter til nedlastning.

Trøndelag musikkråds medlemsorganisasjoner og lokale musikk/kulturråd - Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøte i Trøndelag musikkråd er satt til lørdag 30.mars 2019

Tid: kl. 12.00-15.00

Sted: Stjørdal, Lokstallen,

Gamle Kongeveg 2A, 7500 Stjørdal

KART

Program:

Kl.12.00 Velkommen til årsmøte Ca Kl. 13.00

Faglig tema: Lokaler for musikkfrivilligheten

*Voksenopplæringsloven (ved Trøndelag musikkråd) *Fylkeskommunen sitt planverk og praksis på området (ved repr. fra Trøndelag fylkeskommune) *Kommunens planverk og praksis på området (ved repr. fra Trondheim Kommune) *Akustikk (ved Trøndelag musikkråd)

kl. 15.00 Årsmøtet og faglig program ferdig, vel hjem!

Enkel servering under møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt av styret senest 28.februar.På årsmøtet møter medlemsorganisasjoner og lokale musikk/kulturråd med fulle rettigheter, jmf. vedtektenes § 5.1.Fullstendig sakliste sendes ut senest 2 uker før årsmøtet til de påmeldte.

Påmeldingsfrist er 1.mars

Påmeldingsskjema årsmøte 2019

Delegat eller observatør?