Svært mange søknader til tilskudd for rekruttering av barn og unge til musikklivet

Vi har fått inn søknader for totalt 8,2 millioner kroner!
Bare i Trøndelag!

Kultur- og likestillingsdepartementet tildelte i 2023 6,5 millioner i tilskudd til Norsk musikkråd, til tilskudd for rekruttering til korps og orkester. Disse ble igjen fordelt til de regionale musikkrådene basert på antall 16-19 åringer i fylket. Trøndelag musikkråd fikk 542.000kr til fordeling i fylket.

Vi er overveldet over at vi totalt har fått inn nesten hundre søknader med et samlet søknadsbeløp på 8,2 millioner kroner. Det er en todelt opplevelse for oss i musikkrådet. På den ene siden er vi glade for at såpass mange har grepet muligheten til å søke. På den andre siden sier det seg selv at det er mange som vil bli skuffet over den endelige tildelingen.

En annen todelt opplevelse er at vi på denne måten får en unik innsikt i alt det flotte som skjer i det frivillige musikklivet i Trøndelag. På samme tid så ser vi også at det er svært mange som har svært stor behov for støtte, og at det er mange i det frivillige kulturlivet som har utfordringer med å få det til å gå rundt økonomisk og/eller sliter med rekrutteringen.

Trøndelag musikkråd vil i samråd med medlemsorganisasjonene fordele midlene etter beste evne. Det vil vi gjøre basert på sjanger, geografi, medlemstall (under 20år) og kvalitet på omsøkt prosjekt/kvalitet. Som sagt vil nok mange bli skuffet i denne omgang, det vil sågar også være kvalitetsprosjekter som får avslag.

Vi kan konkludere med at vi har et svært flott og vitalt frivillig kulturliv i fylket og at det finnes en hel haug med hverdagshelter rundt omkring i fylket som jobber til det beste for barn og unge året rundt. Vi ser også at vi har store utfordringer å ta tak i. Det akter vi å gjøre.

Stå på!

NM Tilskudd orig6 kutt