Trøndelag fylkeskommune, ikke ødelegg kulturelle kretsløpet i fylket!

Trøndelag fylkeskommune, ikke ødelegg kulturelle kretsløpet i fylket!
Det foreslås store kutt i tilbudet innenfor musikk, dans og drama. Dette er ikke lurt.

Trøndelag er nesten norgesmestre i øvingstimer. Dette finnes det gode tall på. Det spilles musikk i hver eneste krok i fylket hver dag hele året. Av aspirantkorps og voksenkorps. Av kor og trekkspillorkestre. Av internasjonalt anerkjente ensembler. Av virtuoser og glade amatører. Av internasjonale og lokale pop- og rockestjerner. I alle aldre, i alle sjangre, i alle deler av samfunnet. Sånn er livet i Trøndelag.

Sentralt i dette kretsløpet står musikk, dans og dramalinjene. Det kulturelle kretsløpets aorta. De samarbeider tett med resten av kulturlivet og her utdannes fremtidige lærere, dirigenter, musikere, komponister, regissører, inspisienter, produsenter, koreografer, danserne og skuespillerne. Samfunnet trenger disse.

Vi vet at økonomien er utfordrende. Men med dette forslaget så vil vi spare oss til fant. I økonomisk, kulturell og sosial forstand. For å ikke snakke om de negative effektene dette vil få for folkehelsa i regionen.

Vista Analyse har på oppdrag fra Norsk musikkråd kartlagt de samfunnsøkonomiske gevinstene ved det frivillige, organiserte musikklivet. Og dette må sees i sammenheng med de mulige negative effektene av nedleggelsen av musikk, dans og drama linjene. Funnene her peker på at:

  • Musikklivet bidrar med en årlig samfunnsnytte på 15,8 milliarder kroner
  • Musikklivet kan gi bedre psykisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. Det kan ha positive eksterne effekter for samfunnet, for eksempel lavere sykefravær, mer energi på jobben, som igjen gir økt produktivitet og verdiskapning for samfunnet.
  • En norsk studie viser at å utøve musikk, sang eller teater også reduserer risikoen for tidlig død. Vista Analyse anslår verdien av vunne leveår ved å utøve musikk til 440 mill. kroner årlig. Dersom bedre helse ved deltakelse i musikklivet gir økt yrkesdeltakelse og færre sykemeldinger, er forsiktige anslag på de mulige produksjonsgevinstene henholdsvis 60–603 mill. kroner og 36–145 mill. kroner per år.

Vi håper fylket finner en annen vei. Det er de gode på.

For fylket er en stor kulturell drivkraft. De åpner opp lokalene for øving. De er ledende på kulturelt folkehelsearbeid. De er gode på barnekultur og kultur for eldre. De ønsker et sterkt kulturelt nettverk i hele fylket og de er smarte når det kommer til tilgjengelighet, inkludering og frivillighet i kulturlivet.

De foreslåtte kuttene vil aktivt jobbe imot andre deler av fylkets kulturstrategier. Som at «kulturen skal være en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen» og at «god livskvalitet og mangfold skal kjennetegne Trøndelag». Trøndelag musikkråd vil på det sterkeste advare mot å gjennomføre disse kuttene, det vil påføre samfunnet større kostnader enn vi aner rekkevidden av. Den store bredden av kunst- og kultur som vi har i Trøndelag gjør oss varmere og rikere. Ikke ta dette fra oss!