Årsmøte i Trøndelag musikkråd 2024

Avholdes 19. mars, fysisk og digitalt (lenke sendes til dem som ønsker det) Isak Kultursenter, Trondheim kl. 18.00

Påmelding gjøres via dette skjema

Delegat eller observatør
Vil du delta fysisk eller digitalt?