Årsmøte i Trøndelag musikkråd 2023

Avholdes 28. mars, fysisk og digitalt (Zoom). Isak Kultursenter, Trondheim kl. 18.00

Delegat eller observatør
Vil du delta fysisk eller digitalt?